026 - 3795395
Waar wil je meer over weten?
Duurzaamheid
Ruimtelijke Ontwikkeling
VTH
Organisatie & Strategie
Zoek berichten

‘Niet alles weten is je kracht als strategisch adviseur’

Elke gemeente moet haar aandacht verdelen over verschillende thema’s: van stikstof tot natuurbeheer en van woning- tot wegenbouw. Stevige dossiers die je niet gescheiden aan kunt pakken, omdat ze altijd met elkaar te maken hebben. Dat vraagt om een integrale benadering, en daarvoor wordt Wouter opgebeld. Als strategisch adviseur hielp hij al meerdere gemeenten hun koers te bepalen. We vroegen ‘m wat zijn rol volgens hem zo waardevol maakt.

‘De gemeente heeft een duidelijk doel: iedereen een woning’

In Nederland komt steeds meer aandacht voor bijzondere woonvormen – denk aan woonwagenstandplaatsen, asielzoekerscentra en woningen voor Oekraïners. Als Projectleider Gebiedsontwikkeling bij de gemeente Horst aan de Maas werkt collega Jeroen Gemser dagelijks aan dit soort woonprojecten. En daar komen een heleboel uitdagingen bij kijken: er moet geld zijn om ze te financieren, en natuurlijk een geschikte locatie om te bouwen. Bovendien spelen er tal van – soms tegenstrijdige – belangen. Het is aan Jeroen om die tegen elkaar af te wegen, zónder het maatschappelijk doel uit het oog te verliezen.

‘Voor een succesvolle Omgevingswet heb je mensen nodig’

In haar werk bij de provincie Gelderland heeft collega Hilde de Wit-van der Zanden dagelijks te maken met de Omgevingswet. Ze stelt dat provincies en gemeenten in de toekomst nóg beter moeten samenwerken, om zo – binnen de korte termijnen van de wet – tot goede resultaten te komen. Een betere samenwerking zal namelijk leiden tot snellere besluitvorming. Toch plaatst Hilde ook een kanttekening: ‘Om de Omgevingswet uiteindelijk tot succes te maken, heb je mensen nodig.’

In 3 stappen naar een écht goed afgestemd hitteplan

Van gemeenten wordt verwacht dat zij actief aan de slag gaan met klimaatadaptatie, waaronder het omgaan met hitte. Er spelen veel urgente vraagstukken tegelijk (sociale crisis, energiecrisis, stikstofcrisis, om maar een paar crises te noemen) en er moeten veel ballen hooggehouden worden. Naast budget moeten ook tijd en energie verdeeld worden binnen de organisatie en dan kan het verleidelijk zijn om het hitteplan van een buurgemeente te kopiëren of algemene maatregelen in te zetten: een fontein en een grasveld dragen bij aan verkoeling, toch?
Laad meer
Op de hoogte blijven?

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met de laatste inzichten en projecten over Ruimtelijke Ontwikkeling, VTH, Duurzaamheid & Strategieontwikkeling.

Aanmelden